Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Initieel onderwijs is bedoeld om toe te rusten voor de arbeidsmarkt, postinitieel onderwijs bouwt daarop voort. De overheid is verantwoordelijk voor het initieel onderwijs.

Hogescholen en universiteiten kunnen ook andere wettelijk erkende masteropleidingen ontwikkelen: de postinitiële masteropleidingen. De overheid financiert deze opleidingen echter niet.

Studenten die een (bachelor)diploma hebben behaald, kunnen wel hun 'resterende rechten' op studiefinanciering voor postinitieel masteronderwijs inzetten. Voorwaarde is dat het moet gaan om geaccrediteerde postinitiële voltijdse of duale masteropleidingen. Voorwaarde is ook dat de student al een bachelor- of een masterdiploma moet hebben behaald.

Diploma´s van een postinitiële masteropleiding kunnen niet gebruikt worden voor omzetting van prestatiebeurs in een gift.

info