Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

In de zomer van 1999 spraken de Europese ministers van Onderwijs in Bologna af om te komen tot een hoger onderwijssysteem met twee cycli (undergraduate en graduate), waarbij de eerste cyclus tenminste drie jaar duurt. De Nederlandse wetgeving tot 1 september 2002 ging uit van een ongedeelde opbouw. Per 1 september 2002 is de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs ingevoerd, zodat de hogescholen en universiteiten vanaf het begin van het studiejaar 2002-2003 over kunnen gaan op het bachelor-masterstelsel.

info