Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

In het hoger beroepsonderwijs worden de bestaande vierjarige hbo-opleidingen per 1 september 2002 van rechtswege omgezet in vierjarige bacheloropleidingen. In het wetenschappelijk onderwijs is dat niet het geval: de universiteiten mogen zelf bepalen op welk moment zij de bestaande ongedeelde opleidingen omzetten in bacheloropleidingen en masteropleidingen. De ongedeelde vierjarige wo-opleidingen worden omgezet in een bacheloropleiding van drie jaar en daarna een masteropleiding van één jaar. De langere ongedeelde opleidingen worden omgezet in een bacheloropleiding van drie jaar en twee tot driejarige masteropleidingen. Het betreft hier de masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs, tandarts, wijsgeer, de bèta/technische masteropleidingen en de masteropleiding tot arts, dierenarts, apotheker.

Zodra een ongedeelde opleiding in een bachelor of masteropleiding wordt omgezet, mogen er geen nieuwe eerstejaarsstudenten meer voor de oude ongedeelde opleiding worden ingeschreven. Instroom in een hoger studiejaar blijft wel mogelijk. De ouderejaarsstudenten krijgen de gelegenheid de oude opleiding af te ronden: het tijdstip van beëindiging van de oude ongedeelde opleiding moet zodanig worden gekozen door de instelling dat studenten binnen een redelijke termijn de opleiding kunnen voltooien. De instellingen kiezen dus dat tijdstip: er is geen einddatum in de wet opgenomen.

Tot een bij Koninklijk Besluit (KB) te bepalen tijdstip kunnen universiteiten de oude ongedeelde opleidingen blijven verzorgen. Op het moment dat er bij KB wordt bepaald dat de opleiding niet meer ongedeeld kan blijven voortbestaan, krijgen studenten een redelijke termijn om de oude opleiding te voltooien.

info