Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Voor de (nieuwe) bachelor- en masteropleidingen geldt dat de studielast direct uitgedrukt moet worden in punten gebaseerd op het European Credit Transfer System (ECTS). Een studiepunt komt overeen met ongeveer 28 uur studeren. In het ECTS omvat een studiejaar 60 studiepunten (1680 uur).

De in 2001-2002 bestaande ongedeelde opleidingen krijgen een overgangstermijn tot uiterlijk 1 september 2004: vóór die tijd moeten zij in de onderwijs- en examenregelingen de studielast uitdrukken in ECTS-punten. Als omrekensleutel geldt: oude studiepunten x 1,43 = nieuwe ECTS-studiepunten. De uitkomst van de omzetting wordt rekenkundig afgerond op een decimaal achter de komma.

info