Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Vanaf 1 september 2002 mogen hogescholen alleen de graden bachelor en master verlenen. Aan deze graden mag niet 'of arts' dan wel 'of science' worden toegevoegd. Deze toevoegingen mogen alleen aan universitaire bachelor- en mastergraden worden gegeven.

De wet (WHW) verbiedt het niet-gerechtigd verlenen van graden en titels op straffe van een geldboete. Dit verbod betreft ook de toevoegingen 'of arts' en 'of science'. Het accreditatiebesluit bepaalt of een opleiding als wetenschappelijk onderwijs of als hoger beroepsonderwijs wordt aangemerkt. In de overgangsperiode, waarin gevisiteerde opleidingen van rechtswege zijn geaccrediteerd, betekent dit dat alle opleidingen van hogescholen uitsluitend de graden bachelor zonder de genoemde toevoegingen mogen verlenen.

Dat kan echter anders zijn als de graad wordt verleend door een buitenlandse onderwijsinstelling. In voorkomende gevallen mag dan wel de toevoeging 'of arts' en 'of science' worden gehanteerd. Het is tenslotte de buitenlandse instelling die de graad verleent en niet de Nederlandse hogeschool. Dit geldt dus alleen voor masteropleidingen via de zgn. U-bochtconstructie.

info