Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Met de invoering van de bachelor-masterstructuur blijft het binaire stelsel van hbo en wo gehandhaafd. Bachelor- en masteropleidingen zullen óf een hbo- óf een wo-oriëntatie hebben.

Tot 2004 is de instelling van herkomst (d.w.z.: universiteit of hogeschool) bepalend voor de vraag of een opleiding behoort tot het wo dan wel hbo. Met ingang van september 2004 bepaalt de aard van de opleiding of het gaat om wo dan wel hbo, niet of de opleidende instelling een universiteit of hogeschool is. Dit zal via het systeem van accreditatie moeten worden vastgesteld. Het zal dan kunnen voorkomen dat een universiteit een hbo-opleiding aanbiedt of een hogeschool een wo-opleiding. Dit is niet expliciet de bedoeling en het hoort ook niet tot de kerntaak van respectievelijk de universiteit of de hogeschool, maar het is met ingang van september 2004 ook niet langer uitgesloten.

info