Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het instellingsbestuur bepaalt zelf de hoogte van het examengeld, dat extraneï verschuldigd zijn..

(art. 7.45 WHW)

info