Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Een student betaalt collegegeld voor een heel studiejaar, tenzij hij zich in de loop van een studiejaar inschrijft. In dat geval wordt het wettelijke collegegeld verminderd met 1/12 deel voor iedere niet-ingeschreven maand.

Art. 7.48 WHW.

info