Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Instellingscollegegeld is het collegegeld waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het instellingsbestuur. Studenten die niet voldoen aan de vereisten voor het wettelijk collegegeld betalen het instellingscollegegeld.

De regels die in de WHW zijn gesteld voor vermindering, vrijstelling en terugbetaling collegegeld gelden alleen voor het wettelijke collegegeld. Het instellingsbestuur kan dezelfde regels van toepassing verklaren op het instellingscollegegeld (dat moet dan wel vermeld worden), maar het kan ook eigen regels maken.

info