Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Bij inschrijving voor het mbo is lesgeld verschuldigd, ook indien er collegegeld voor het hbo is betaald. Als iemand zich na 31 oktober inschrijft voor het mbo wordt het lesgeld verminderd met een twaalfde deel voor iedere verstreken hele maand in dat schooljaar (Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000). Indien een student tijdens een studiejaar van het hbo naar het mbo overstapt, kan hij zich het beste uitschrijven bij het hbo en restitutie collegegeld vragen.

info