Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Een student heeft recht op restitutie van een twaalfde deel van het door hem verschuldigde wettelijke collegegeld voor elke maand dat hij niet meer staat ingeschreven. Als een student zich uitschrijft met ingang van juli of augustus ligt het aan de regeling binnen de instelling of deze twee maanden terugbetaald worden. Let op: een student die zich op 30 mei uitschrijft, krijgt 3/12 van het collegegeld terug. Een student die zich op 1 juni uitschrijft, krijgt bij veel instellingen niets terug.

Als een student bij meer dan een instelling staat ingeschreven, wordt er alleen collegegeld gerestitueerd als hij zich bij die andere instelling(en) óók uitschrijft.
Voor het instellingscollegegeld is niets geregeld in de WHW over restitutie van het collegegeld/examengeld in geval van beëindiging van de inschrijving. Instellingen zijn vrij daarvoor zelf regels vast te stellen.

Indien een student zich uitschrijft en zich niet aansluitend bij een (andere) opleiding (met recht op studiefiananciering) inschrijft, moet hij ook zijn studiefinanciering stopzetten.

Zie WHW art. 7.48 lid 4.

info