Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

De hoogte van het wettelijke collegegeld wordt jaarlijks door de minister vastgesteld. Het wettelijke collegegeld is voor elke student die aan elk van de volgende eisen voldoet:

  • De student behoort tot een van de groepen van personen bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000 of de Surinaamse nationaliteit bezit (klik hier voor een toelichting).
  • De student heeft niet eerder een bachelorgraad heeft behaald sinds 1 september 1991 (uitzondering: een student die zich voor de eerste maal inschrijft voor een opleiding in het onderwijs of de gezondheidszorg, mag wel eerder een graad gehaald hebben)

Een student die is ingeschreven voor een deeltijdse of duale opleiding is een door het instellingsbestuur te bepalen deel van het wettelijke collegegeld verschuldigd dat ligt tussen een krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen bedrag en het voltijds wettelijk collegegeld.

Voor de bedragen van het wettelijk collegegeld klik hier.