Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het collegegeld kan ineens betaald worden (al dan niet via een automatische incasso) of in termijnen. Voor de termijnbetaling levert de student een machtiging tot automatische incasso in. Indien hij die machtiging heeft ingeleverd staat hij ingeschreven (mits hij heeft voldaan aan alle andere voorwaarden). Het collegegeld wordt door of namens de student betaald. Betaalt 'een derde' (bijv. een bedrijf) het collegegeld, dan moet de student daar schriftelijk mee instemmen.

Art. 7.47 WHW.

Over de wijze van betalen van het examengeld is niets in de wet opgenomen.

info