Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het LOS-HBO biedt de volgende cursussen aan op wet- en regelgevingsgebied:

  • De WSF 2000
  • De WHW
  • Casuïstiek rechtsbescherming
  • Casuïstiek wet- en regelgeving

info