Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Studenten hebben zowel te maken met de WHW maar ook met de eigen regelgeving van de instelling. De WHW verplicht Instellingen om een aantal regelingen op te stellen. Interne regelgevingen moeten altijd voldoen aan de vereisten van de WHW. Bij tegenstrijdigheden gaat de wet voor.

info