Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het instellingsbestuur kan huisregels en ordemaatregelen vaststellen (art. 7.57h WHW). Verplicht is dat niet. Het is echter wel aan te bevelen om huisregels op papier te zetten en sancties bij het overtreden van de regels. Sinds september 2010 kan de instelling in uitzonderlijke gevallen een student definitief permanent van de opleiding verwijderen of toegang weigeren Tot dan toe kende de WHW slechts de sanctie gedeeltelijke of gehele ontzegging voor maximaal een jaar van de toegang tot de gebouwen en terreinen. Art. 7.42a en 7.57h WHW (zie ook hier)

info