Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het instellingsbestuur stelt een reglement op en legt dit voor aan de medezeggenschapsraad.

Twee derde van het aantal leden moet instemmen (art. 10.21 WHW)

info