Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Er moeten 'nadere regels' vastgesteld worden over de wijze waarop het (bindend) studieadvies wordt gegeven (art.7.8b, zesde lid, WHW). In de OER moet de norm voor een studieadvies worden opgenomen en de 'voorzieningen' die het mogelijk moeten maken dat studenten de norm in principe kunnen behalen. Veel instellingen kennen een 'hogeschoolbrede' regeling, waarbij in de OER's van de verschillende opleidingen de norm is opgenomen.

info