Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Indien een instelling opleidingen heeft waar een verwijzing in de postpropedeutische fase wordt toegepast, dienen daarvoor regels te worden opgesteld (art. 7.9b WHW).

info