Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

In verband met de rechtsbescherming van studenten is een 'een-loket-benadering geïntroduceerd.

De student kan daar terecht met alle klachten en geschillen. Intern dienen er procedures te zijn omtrent de behandeling van klachten, geschillen voor het college van beroep voor de examens en overige geschillen. (Zie Rechtsbescherming van studenten)

info