Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het studentenstatuut (art.7.59 WHW) bestaat uit twee delen:

info