Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Dit deel omvat in ieder geval:

  • De rechten en plichten van de student overeenkomstig de wet (bijv. op het gebied van inschrijving, afstudeersteun, medezeggenschap)
  • Beschrijving van de procedures bij bezwaar en beroep binnen de instelling, bij het College van Beroep voor de examens, de geschillenadviescommissie, de klachtenprocedure en een (eventuele) ombudsvoorziening.

Het studentenstatuut wordt vastgesteld door College van Bestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad. Bij de eerste inschrijving voor een opleiding wordt aan iedere student het studentenstatuut uitgereikt. Bij wijziging van het statuut wordt aan iedere student bij inschrijving voor een volgend studiejaar een nieuw exemplaar of een supplement uitgereikt (WHW art. 7.59 tweede lid). Bij deze bepaling is geen rekening gehouden met het huidige digitale tijdperk. Veel instellingen kennen geen 'papieren' studentenstatuut meer. Het studentenstatuut is daar alleen te vinden op het intra- en internet. Soms wordt het op een CD-rom uitgereikt.

De volgende regelingen zijn meestal opgenomen in het studentenstatuut:

info