Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Dit bevat in ieder geval:

  • Informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs,
  • De studentenvoorzieningen,
  • De opzet en organisatie van de studiebegeleiding,
  • De opzet en organisatie van de studiebegeleiding,
  • De onderwijs- en examenregeling (OER),
  • Eventuele bezwaar- en klachtenprocedures indien deze zijn getroffen in aanvulling op de procedures die voor de hele instelling gelden.

info