Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Goorden C.P.J., Algemeen bestuursrecht compact, Elsevier Juridisch, Den Haag, 2003, ISBN 9059019059

Damen, L.J.A. E.a., Rechtsbescherming tegen de overheid, bestuursprocesrecht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2002, ISBN 9054542543

info