Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Zijdelings kunnen studentendecanen te maken hebben met de bekostiging (de rijksbijdrage). Dit onderwerp wordt behandeld in het tweede hoofdstuk van de WHW. In dat hoofdstuk staat een aantal algemene bepalingen over de bekostiging.

In een Algemene Maatregel van Bestuur is de bekostiging verder uitgewerkt.

De belangrijkste kenmerken van het bekostigingsstelsel zijn:

 • Een student wordt voor maximaal vier inschrijvingsjaren bekostigd.
 • Er is een diplomaopslag. Als een student zijn diploma haalt, krijgt de hogeschool een diplomaopslag ter hoogte van een jaar bekostiging.
 • Er wordt slechts één behaalde graad bekostigd.
 • Het bedrag dat een hogeschool in 2011 (jaar t) krijgt, wordt berekend aan de hand van het aantal bekostigde ingeschreven studenten op 30 september 2009 (jaar t-2) en het aantal bekostigde behaalde diploma's tussen 30 september 2008 (jaar t-3) en 30 september 2009 (jaar t-2) (diplomaopslag).

De volgende studenten worden in bovenstaand voorbeeld bekostigd:

 • Student moet ingeschreven staan op 30 september 2009.
 • Student moet het wettelijk collegegeld verschuldigd zijn en
 • Aan nationaliteitsvereiste voldoen (behoort tot de groep studenten genoemd in art. 2.2 van de WSF2000 of Surinaamse nationaliteit) en
 • Aan deze student mag nog geen bekostigd bachelordiploma zijn verleend.
 • De student mag niet meer dan vier jaren voor de bekostiging bij enige instelling voor hoger onderwijs meegeteld hebben.
  Bekostigde jaren genoten voor 1991/1992 tellen niet mee.

Uitzondering op de 1bachelor/ 1master begrenzing is:
Een elders afgestudeerde bachelor of masterstudent die voor het eerst gaat studeren bij een opleiding vallend onder de sectoren Onderwijs en Gezondheid wordt wel bekostigd. Deze student mag dus niet eerder al een BA/MA Onderwijs of Gezondheid gehaald hebben.

De volgende diploma's worden in het voorbeeld bekostigd (diplomaopslag):
Bachelordiploma's behaald tussen 30 september 2008 en 30 september 2009 door studenten die

 • wettelijk collegegeld verschuldigd waren en
 • in maand van afstuderen aan woonplaatsvereiste voldeden en
 • in maand van afstuderen aan nationaliteitsvereiste voldeden en
 • nog geen bekostigde bachelordiploma hadden gehaald na 1990/1991
 • Uitzondering: Een tweede diploma vallend onder de sectoren Onderwijs en Gezondheid.