Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Iedereen die door een van de hieronder genoemde beslissingen (of het uitblijven daarvan) in zijn belang wordt getroffen, kan bezwaar maken, dan wel in beroep gaan, dan wel een klacht indienen. Dat kunnen studenten en extraneï zijn, maar ook personen die zich willen inschrijven of die al uitgeschreven zijn. Voor personen die aan niet-bekostigde onderdelen van een instelling staan ingeschreven geldt deze rechtsgang niet, tenzij het instellingsbestuur de rechtsgang van de WHW ook op hen van toepassing heeft verklaard.

Klik op een van onderstaande punten voor meer informatie:

info