Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het bezwaar/ beroepschrift bevat in ieder geval:

  • de naam, het adres en de geboortedatum van de indiener
  • de dagtekening
  • de omschrijving van het besluit waartegen bezwaar/ beroep wordt aangetekend
  • de gronden van bezwaar of beroep

Zo mogelijk moet een afschrift van het besluit bijgevoegd worden.

Als een van deze zaken niet opgenomen is in het bezwaar- / beroepschrift, dan is de sanctie niet-ontvankelijkheid. De indiener moet dan wel in de gelegenheid zijn gesteld het verzuim goed te maken.

Voor een voorbeeld van een bezwaar- / beroepschrift (in dit geval aan DUO) klik hier.

info