Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

De wetgever heeft de bedoeling gehad dat studenten gemakkelijker hun weg vinden als ze bezwaar willen maken, in beroep willen gaan, of een klacht willen indienen.

Daartoe dient iedere instelling een eenduidige faciliteit in te richten. De bedoeling is dat studenten zich met hun bezwaar, beroep, klacht tot één loket kunnen wenden. Dat loket heeft de verplichting om het bezwaar, beroep, klacht bij het juiste orgaan in te dienen. De wetgever heeft niet bepaald hoe de faciliteit geregeld moet worden. De faciliteit heeft wel aan enkele procedurele regels te voldoen (art 7.59a).

info