Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Zowel voor het bindende studieadvies als voor de verwijzing in de hoofdfase geldt dat het instellingsbestuur WHW 'tijdig' bekend moet maken voor welke opleidingen er een bindend studieadvies en/of verwijzing wordt gegeven.

info