Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Instellingen zijn verplicht om iedere student die staat ingeschreven in de propedeutische fase een advies uit te brengen over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding (art. 7.8b WHW). Aan dit advies kan een afwijzing worden verbonden. Men spreekt dan wel van een Bindend studieadvies (BSA) of een Negatie Bindend studieadvies (NBSA). De wetgever heeft er geen naam aan gegeven.

Klik op een van onderstaande items voor meer informatie:

info