Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Behalve dat een student in beroep kan gaan tegen een afwijzing is een afwijzing ook om andere redenen niet altijd definitief.

De opleiding kan namelijk een termijn verbinden aan een afwijzing (WHW art 7.8b lid 3).

Een student kan na verloop van tijd ook vragen om weer ingeschreven te worden. Als hij dan 'ten genoegen van het instellingsbestuur aannemelijk maakt dat hij de opleiding met vrucht zal kunnen vervolgen', kan hij weer ingeschreven worden. (WHW Art. 7.8b lid 5).

info