Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Een student die het niet eens is met aan hem gegeven Bindend studieadvies kan beroep instellen bij het College van beroep voor de examens van de instelling.

Als het studieadvies wordt uitgebracht op 31 augustus heeft de student praktisch gezien nauwelijks mogelijkheid in beroep te gaan. Mocht hij in het gelijk worden gesteld dan is het vaak te laat om de opleiding te vervolgen. Bij veel opleidingen wordt in zo'n geval een voorziening getroffen in die zin dat de student, in afwachting van de uitspraak, deelneemt aan het onderwijs. Wordt de student in het gelijk gesteld dan wordt hij met terugwerkende kracht ingeschreven. Een andere mogelijkheid is dat de student wel per 1 september wordt ingeschreven. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, wordt hij uitgeschreven. Overigens kan een spoedeisende voorziening van het College van Beroep hier voor snelle(re) duidelijkheid zorgen.

info