Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het studieadvies wordt gebaseerd op de studieprestaties in de propedeutische fase. Er mag niet geëist worden dat er ook bepaalde onderdelen uit de hoofdfase zijn behaald. Er mag dus geen (bindend) advies gegeven worden aan studenten die vrijgesteld zijn van de propedeuse en rechtstreeks in de hoofdfase zijn ingestroomd.

Studenten moeten een bepaald aantal, in de Regeling studieadvies vastgelegde, studiepunten uit de propedeutische fase behalen (kwantitatieve norm).

Een instelling kan ook bepaalde studieonderdelen aanwijzen die in ieder geval behaald moeten zijn (kwalitatieve norm). Ook deze moeten in de Regeling studieadvies zijn vastgelegd.

Er zijn hogescholen die het bindend studieadvies regelen in de OER.

info