Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Voor een student betekent een afwijzing dat hij zich niet opnieuw, als student of extraneus, kan inschrijven voor dezelfde opleiding aan de betrokken instelling. Indien het advies gegeven wordt gedurende het studiejaar, voor studenten die zich tussentijds hebben ingeschreven, ligt de zaak anders. Deze student wordt uitgeschreven met ingang van de maand volgend op de afwijzing (art 7.42 lid 3).

De student mag zich wel inschrijven aan een andere opleiding van de betrokken instelling of aan dezelfde opleiding bij een andere instelling.
Het instellingsbestuur kan ook bepalen dat de student een afwijzing krijgt voor die opleidingen die de propedeuse gemeen hebben met de opleiding, waarvoor het negatieve advies is uitgebracht (derde lid).

info