Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Als een opleiding na de propedeuse een of meer afstudeerrichtingen omvat, kan het instellingsbestuur een student alleen toegang geven tot een of meer afstudeerrichtingen en niet tot alle (art. 7.9 WHW). Dit mag alleen indien de afstudeerrichtingen binnen een opleiding sterk verschillen, waardoor het kan voorkomen dat een student niet geschikt geacht wordt voor alle studierichtingen. Er moet altijd de mogelijkheid zijn om in een studierichting verder te gaan. Als dat niet het geval zou zijn, zou er sprake zijn van een bindend negatief advies. Het instellingsbestuur moet zijn oordeel baseren op de studieresultaten en/of het door de student gevolgde studieprogramma. Ook hier moet de student 'gehoord' worden voordat de beslissing valt. Persoonlijke omstandigheden moeten meegewogen worden. Deze zijn dezelfde als die een rol spelen bij het bindend negatieve studieadvies.

Net als bij het bindend studieadvies geldt dat als instellingen deze verwijzing toepassen, dat vastgelegd moet worden in een regeling. Beroep is mogelijk bij het College van beroep voor de examens.

info