Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Voordat iemand zich als student of als extraneus kan inschrijven voor een bacheloropleiding in het hbo, dient hij te voldoen aan bepaalde vooropleidingseisen. Deze staan beschreven in de artikelen 7.24 t/m 7.29 van de WHW. Een op het oog eenvoudig onderwerp wordt in de wet ingewikkeld gemaakt, doordat er zowel wettelijke vooropleidingseisen bestaan, maar ook 'nadere' en 'aanvullende' eisen. Achtereenvolgens worden besproken:

Vervolgens wordt kort besproken:

info