Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

In een ministeriële regeling (Stcr. 11 juni 2007, nr. 109) zijn opleidingen aangewezen die eisen mogen stellen aan de kennis en vaardigheden waarover studenten moeten beschikken, in aanvulling op de vooropleidingseisen (art. 7.26 WHW). Het gaat hier bijvoorbeeld om de opleidingen creatieve therapie, sportopleidingen, hotelschool. Pas na een selectieonderzoek vindt inschrijving plaats.

Daarnaast gelden er voor (leraren)opleidingen op het gebied van de kunst aanvullende eisen (art.7.26a WHW). Een speciale commissie onderzoekt of aanstaande studenten voldoen aan deze eisen.

info