Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Indien bij een deeltijdse opleiding "werkzaamheden" in de OER zijn aangemerkt als onderwijseenheden, mag het instellingsbestuur eisen stellen aan die werkzaamheden (art. 7.27 WHW).

info