Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het instellingsbestuur kan vrijstelling verlenen van de vooropleidingseis 'havo of vwo (profiel)diploma' aan een bezitter van een oud havo- of vwo-diploma met een vakkenpakket.

info