Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Alle cursussen die door het LOS-HBO verzorgd worden zijn te vinden op de website.

De cursussen op het gebied van functiebeperking en psychosiale problematiek staan hier.

info