Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Er zijn diverse financiële regelingen voor studenten met een functiestoornis of (chronische) ziekte:

Deze regelingen staan ook vermeld in de brochure Handicap + Studie 2008

Handicap + Studie heeft ook een 'Overzicht particulier fondsen' gemaakt die gebruikt kunnen worden voor een aanvraag i.v.m. een functiebeperking.

Op deze plek in het handboek staat meer over fondsen.

info