Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Een belangrijke deelnemer van het ondersteunende team van de student in een handicapsituatie is de medestudent. De zelfredzame student zal dit netwerk voornamelijk zelf organiseren, maar een student kan op de studentendecaan of studiebegeleider terugvallen bij moeilijkheden hierbij.

Met name voor studenten met een stoornis in het autistisch spectrum kan een medestudent een belangrijke rol vervullen. Steeds meer scholen hebben een zogenaamd studiemaatjesproject. Een student met een beperking kan dan een studiemaatje toegewezen krijgen om te helpen bij het op orde krijgen en houden van de studie en zaken eromheen. Het studiemaatje kan van dezelfde opleiding zijn, maar soms worden ook studiemaatjes ingezet van een opleiding als maatschappelijk werk of personeel en arbeid. Deze studiemaatjes doen dan deze begeleiding in het kader van hun studie. Een korte training in coaching van de maatjes is aan te bevelen.

info