Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Behalve bij de studie(loopbaan)begeleider / studieadviseur van de opleiding kan de student (en ook de studiebegeleider) terecht bij de studentendecaan en de studentenpsycholoog.

De studentendecaan werkt vanuit een onafhankelijke positie, een vertrouwenspositie, oplossingsgericht en vanuit de hulpvraag van de student.
Een belangrijk en gevoelig punt is bijvoorbeeld de 'legitimatie' van de handicapsituatie en het daaraan verbonden recht op redelijke voorzieningen bij studenten met de wat meer onzichtbare en moeilijker aantoonbare beperkingen (chronisch medische aandoeningen, leerstoornissen en ADHD of geestelijke gezondheidsproblemen). De student kan zich bij de studentendecaan aanmelden met betrekking tot het 'zichtbaar en concreet maken' van de handicapsituatie. De studentendecaan kan de beslissende instantie onafhankelijk adviseren over het toekennen van voorzieningen.

De studentenpsycholoog kan de student helpen te leren omgaan met zijn beperking of kan een rol spelen bij het doorverwijzen naar professionele hulpinstanties buiten school.

info