Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Het lijkt het handigst om het grootste deel van de begeleiding van een student met een functiebeperking zo dicht mogelijk bij de opleiding uit te voeren en dus bij de vaste studiebegeleider (ook wel studieadviseur of studieloopbaanbegeleider genaamd) neer te leggen. De studiebegeleider van de opleiding zorgt dan samen met de student voor de communicatie en realisatie van de studievoortgangafspraken en ziet er op toe dat de gemaakte afspraken in de praktijk effectief zijn en ook worden uitgevoerd.

Daarnaast kan ook een snelle melding naar de examencommissie en het financiële ondersteuningsfonds zorgen voor een goed monitoren van deze student en ook groepen van studenten.

info