Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Referentiekader rapport Onbelemmerd Studeren, Inspectie van het Onderwijs, januari 2010:

Onderwerp Fysieke toegankelijkheid

Gebouwen, onderwijsruimtes en faciliteiten zijn goed toegankelijk voor alle studenten.

  • Relevante (onderwijs)ruimtes en faciliteiten voldoen in beginsel aan de richtlijnen van het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS).
  • De website en de (elektronische) leeromgeving voldoen aan de internationale W3C-criteria voor toegankelijk internet.

info