Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Referentiekader rapport Onbelemmerd Studeren, Inspectie van het Onderwijs, januari 2010:

Onderwerp Informatievoorziening

De informatie over voorzieningen voor studenten met een functiebeperking is duidelijk en toegankelijk voor alle betrokkenen.

  • Studenten ontvangen bij inschrijving informatie over de mogelijkheden om te studeren met een functiebeperking.
  • Informatie over studeren met (specifieke) functiebeperkingen is toegankelijk voor betrokkenen, zoals (aankomende) studenten, docenten en studiebegeleiders.
  • De informatie wordt op uitnodigende wijze aangeboden, rekening houdend met de behoeften van de doelgroep(en).

info