Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

We verdelen de functiebeperkingen in de volgende categorieën:

Elk van deze categorieën wordt weer onderverdeeld in subcategorieën.

Bij elk van de subparagrafen staat een korte beschrijving en vele links naar sites voor de betreffende functiestoornis of groep functiestoornissen.

info