Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Chronische vermoeidheid/beperkt uithoudingsvermogen wordt ook wel ME (Myalgische encephalomyelitis) genoemd.

Er zijn perioden van zware geestelijke en lichamelijke uitputting. De herstelperioden duren lang. De prognose is wisselend: trage verbetering en op zelfde niveau blijven komt het meeste voor. Bij 5% verslechtert de situatie. De ziekte kan heel grillig verlopen. De ernst van de klachten varieert van dag tot dag, of zelfs van uur tot uur. Onzichtbaarheid en wisselende klachten kunnen tot onbegrip leiden
Zie van Handicap + Studie

Een goed instrument om een inschatting te kunnen maken van de belastbaarheid van iemand met een chronische aandoening is de Pijn en energiemeter (PEP-meter). (Handicap + Studie)

info