Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Een ziekte wordt chronisch genoemd als deze langer dan drie maanden duurt. Met chronische ziekten worden echter meestal ziekten bedoeld waarbij herstel niet of nauwelijks meer mogelijk is en die de rest van het leven blijven bestaan. Veel van deze chronische ziekten gaan gepaard met vermindering van de levenskwaliteit. Veel voorkomende chronische ziektes zijn (onafhankelijk van de leeftijd): hart- en vaatziektes, COPD, Diabetes Mellitus, Depressie en angststoornissen. Met sommige chronische ziektes is prima te leven door het gebruik van medicijnen. Chronische ziektes kunnen ook ontstaan door werk (RSI) of bijvoorbeeld een ongeluk (whiplash).

Meer over chronische ziektes is te vinden per ziekte onder functiebeperkingen op de site van Handicap+ Studie.

Een goed instrument om een inschatting te kunnen maken van de belastbaarheid van iemand met een chronische aandoening is de Pijn en energiemeter (PEP-meter). (Handicap + Studie)

In dit handboek is in de paragraaf overige lichamelijke beperkingen een indeling opgenomen in de meest voorkomende lichamelijke beperkingen. Veel van deze ziektes zijn chronisch.

Websites en contactadressen:

  • Commissie Gelijke Behandeling met uitspraken over zaken waarin een chronische ziekte centraal staat.
  • Website van Alexandra Faber met een boekje (2008) over haar ziekteverloop, vol tips en herkenningspunten voor mensen met een chronische ziekte.
  • Aids telefoon:
    Nederlands 06-02222220, Marokkaans 06-0992255, Turks 06-0994488

info