Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Kenmerken Dyscalculie

 • Problemen met tellen (cijferreeksen).
 • Problemen met het kortetermijngeheugen.
 • Problemen bij het begrijpen van de basis van de rekenkunde, zoals: breuken, waarde van de getallen, verbanden tussen getallen.
 • Problemen met inzicht: hoofdrekenen en schatten.
 • Problemen met volgorden: recepten lezen, klokkijken.
 • Problemen met ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht: links-rechts oriëntatie, problemen met het lezen of onthouden van cijferreeksen, lezen en interpreteren van kaarten, tabellen en afmetingen.
 • Problemen met teamsporten op een groot veld (hockey, voetbal).
 • Problemen met het interpreteren van codes, patronen (muzieknoten), steno en talen.
 • Afkeer voor strategie spelletjes en speelgoed.
 • Afkeer voor rekenen.
 • Traagheid

Diagnostisch onderzoek

Een diagnostisch onderzoek kan o.a. worden gedaan door het Ambulatorium. Dit is het hulpverleningsinstituut van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het ambulante aanbod richt zich op psychodiagnostisch onderzoek, kortdurende of langer durende behandelingen, begeleiding en coaching op het terrein van de hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Mogelijke onderdelen van onderzoek:

 1. een intelligentietest
 2. geheugentest
 3. schoolse vorderingen
 4. taaltest
 5. psychomotorisch onderzoek
 6. aandacht en concentratie
 7. sociaal/emotioneel onderzoek

Folder over dyscalculie is te downloaden.

Websites

 1. Algemene informatie over Dyscalculie
 2. Onderzoek naar dyscalculie
  Uitgebreid onderzoek (2005?) met een uitgebreide analyse de stoornis dyscalculie, opbouw onderzoek, adviezen en tips over boeken en sites.
 3. Dyscalculie, onderdeel van de site van drs. Tom Braams
  Tom Braams doet veel onderzoek naar dyslexie en dyscalculie
 4. Via de zoekmachines van Kennisnet en Davindi vind je veel informatie over Dyscalculie.
 5. Handicap + Studie
  Je vindt hier o.a. een interessant artikel van Hans van Luit, orthopedagoog, (april 2008). De ingekorte versie is te vinden in de Anders/Om van juni 2008.
 6. Instituut voor Consultatie en leerproblemen Utrecht (ICU)
  is o.a voor volwassenen bij wie het niveau van het lezen, spelling en/of rekenen niet toereikend is.

info